Návštěva čističky odpadních vod

17. října 2013 v 13:08
1. Kořenovou ČOV v obci Ebergersch (Gemeinde Lichtenau) pro 65 EO. Technologie zahrnovala septiky s 3 komorami, dvě kořenová pole sériově zapojená s vertikálním protékáním. Návrh vycházel z předpokladu 5 m2/1EO. Mocnost lože 700 mm se štěrkem s frakcí 4-8 mm. Součástí kořenovky bylo kalové pole pro stabilizaci kalů ze septiku dimenzované 0,4-0,5 m3/1EO.
kořenová ČOV 01
2. Kořenovou ČOV v obci Sonndorf (Gemeinde Burgschleinitz) projektovanou pro 130 EO, provozovanou pro 65 EO. Technologie byla složena z tříkomorové plastové nádrže, každá komora projektována na 10 m3, 3 paralelní pole á 5x25m s vertikálním průtokem, dočištění na horizontálním poli-kanálu cca 3x80m, vyústění bylo do zásakového mokřadu.
kořenová ČOV 02
3. Třetí navštívenou byla ČOV v obci Harmannsdorf projektovaná pro 4600 EO, provozovaná pro 3500 EO. Jednalo se o klasickou biologickou čistírnu, kde kořenová pole byla navržena jako dočišťovací stupeň. Akumulační rybníček o objemu 250m3, z něhož jsou zaplavována dvě kořenová pole o rozloze 1200 m2 s vertikálním průtokem a která garantují dodržení vypouštěcích limitů do povrchových vod.
kořenová ČOV 03
Exkurze proběhla 20. září 2012 v rámci projektu ANASEP a hlavním organizátorem bylo VUT ve spolupráci s rakouskou projekční firmou DI Kraner ZT GmbH. Za ASIO se zúčastnili Oldřich Pírek, Mirek Plotěný a Darina Vinklárková.
Projekt ANASEP řeší akutní problém vzniklý vydáním nové legislativy, zejména Nařízením vlády 416/2010, kterou byly zpřísněny požadavky na vypouštění do vod podzemních. Dosažení těchto požadavků je problematické zejména tam, kde není možné nebo vhodné použít aerobní biologické čištění tj. u objektů s velkým kolísáním produkce znečištění nebo dokonce sezónním provozem. Zpřísněné požadavky mají své opodstatnění - nízký obsah nerozpuštěných látek kvůli kolmataci a nebezpečí znehodnocení území z hlediska infiltrace a přísnější požadavek na odstranění dusíku pak z hlediska kvality pitné vody.
Stávající nejčastější řešení, septik a zemní filtr, buď není schopno požadovaných hodnot dosáhnout, případně nejsou na lokalitě odpovídající prostorové možnosti. U zemních filtrů je navíc také problém s jejich kolmatací, pokud unikají nerozpuštěné látky ze septiku. Projekt tedy řeší jak problematiku předčištění, tak různé způsoby dočištění - v rámci projektu mají být navrženy a odzkoušeny na poloprovozních zařízeních..
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama